ಮೋಹನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ


ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಮೋಹನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹಾಡಿದ ಮಣಿಕಂಠನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Kshetra Samachara

Kshetra Samachara

6 days ago

Cinque Terre

42.38 K

Cinque Terre

0